FORELDREOPPGAVER

 

 

Torridal Skolemusikkorps er som de fleste andre skolekorps hovedsakelig drevet av foreldre, med god støtte av tilskudd fra kommunen og andre instanser.

 

Mange har den oppfatningen at det å være foreldre i et skolekorps betyr en massevis av dugnader og frivillig arbeid. Periodevis kan det være travelt, men det å arbeide sammen med andre gir også mye glede og samhold og et utvidet nettverk for deg og barna dine. Det er en positiv ting å ta med seg! Det er alltid nykokt kaffe i "kjelleren", så stikk gjerne innom en tur og bli kjent med andre korpsforeldre.

 

På onsdagsøvelsene har vi en styrevakt og en foreldrevakt. Foreldrevaktene går på omgang. Hyppigheten er ca. en vakt i halvåret, litt avhengig av størrelsen på korpset. Foreldrevaktens oppgaver kan variere litt, men det viktigste er å være til stede i pausene og se til at alle barna har det bra, og lede dem inn til time når pausen er over. Foreldrevakten hjelper også styrevakten med rydding av klasserom og ellers forefallende arbeid.

 

I forbindelse med dugnader og andre arrangementer vil det bli satt opp arbeidslister med oppgaver for den enkelte. Det forventes at evt. bytting av oppgaver gjøres innbyrdes og at du gir beskjed hvis du av viktige årsaker er forhindret fra å stille opp på et arrangement.

 

Torridal Skolemusikkorps, Postboks 5457, 4671 KRISTIANSAND

OneWeb 2012 © Copyright